Dlouhodobé měření vlhkosti a teploty

Dataloger BL30

slouží k dlouhodobému záznamu teploty a vlhkosti. Je například vhodný ke zjišťování vzniku vlhkosti a následné tvorby plísní   v domácnostech. Na pracovištích nebo ve skladovacích prostorách je možné využití pro nastavení a hlídání parametrů teploty a vlhkosti. V archívech pro sledování stavu vlhkosti k zamezení možného poškození papírových dokumentů, popř. cenin.

Přístroj BL 30 má paměť až na 32000 naměřených hodnot! Na přístroji si můžete nastavit interval měření od 1 sekundy do 24 hodin. Tento přístroj má i funkci alarmu, který Vás upozorní na horní nebo dolní mezi daných hodnot.

Tento přístroj je chráněn před neoprávněnou manipulací, tzn. že přístroj lze nastavit pouze přes PC. K tomu slouží USB port pro přenos dat.

Zapůjčení přístroje BL 30 je možné za                   90,- Kč/ks bez DPH (109,- Kč/ks s DPH)