Články

Mokré zdivo je ideální pro tvorbu plísní - vysoušení je nutné zahájit co nejdřív

Včasným zahájením vysoušecích prací můžete předejít následným škodám na stavebních prvcích domu i na vybavení domácnosti.Při rychlé instalaci vysoušecích přístrojů nedochází k masivní tvorbě plísní. Vzniklou plíseň vytvořenou na povrchu stavebních konstrukcí lze účinně odstranit kombinací antifungicidních postřiků a provedenými vysoušecími pracemi.

Včasný nástřik antifungicidního prostředku na plísní postižené zdivo v kombinací s odpovídajícím systémem vysoušení dokáže předejít nutnému osekávání postiženého zdiva.

více...

Fotodokumentace – měření vlhkosti střešního pláště

Provádíme měření funkčnosti střešních plášťů.

více...