Mokré zdivo je ideální pro tvorbu plísní - vysoušení je nutné zahájit co nejdřív

Včasným zahájením vysoušecích prací můžete předejít následným škodám na stavebních prvcích domu i na vybavení domácnosti.Při rychlé instalaci vysoušecích přístrojů nedochází k masivní tvorbě plísní. Vzniklou plíseň vytvořenou na povrchu stavebních konstrukcí lze účinně odstranit kombinací antifungicidních postřiků a provedenými vysoušecími pracemi.

Při vytvoření plísní a jejich dlouhodobému ponechání na zdivu, dochází k prorůstání plísní do hloubky stavebního materiálu. V tomto případě je prakticky vždy nutné osekání postižených omítek.

Včasný nástřik antifungicidního prostředku na plísní postižené zdivo v kombinací s odpovídajícím systémem vysoušení dokáže předejít nutnému osekávání postiženého zdiva.