Lokalizace úniků

Ve spolupráci s naším partnerem Vám vyhledáme únik vody z netěsných rozvodů. Nemusíte bát velkých zásahů do jakýchkoliv povrchů ani větších finančních ztrát.

Nalezneme všechny úniky vody jak pod betonem, dlaždicemi nebo ve zdech tak i pod nezpevněnými povrchy jakou jsou například trávníky.

Používáme metodu vyhledávání úniku vody pomocí formátovacího plynu

Tato metoda snadno určí snadno únik v domovních i kanalizačních rozvodech. Na některých rozvodech nelze akusticky dohledat poruchy, proto používáme náš detektor, který si za pomoci plynu dokáže poradit i v nelehkých podmínkách.

Cena za lokalizaci je určována dle náročnosti lokalizace. Orientačně kolem 6.000,- Kč

Štítky:, , ,