Měření vlhkosti

Provádíme veškerá měření vlhkosti stavebních konstrukcí a materiálů následujícími typy měření.

Elektronická měření vlhkosti

výhoda okamžitého zjištění vlhkosti na místě měření a jsou zcela nedestruktivní, avšak ze všech měření nejméně přesná. Mezi tato měření patří odporové a  kapacitní měření vlhkosti.

CM měření vlhkosti

obecně uznávaná metoda měření vlhkosti stavebních materiálů s výhodou zjištění vlhkosti přímo na místě měření, avšak již destruktivní měření s nutností odebrání vzorku měřeného materiálu.

Gravimetrické měření vlhkosti

laboratorní metoda, která při správné metodice měření je jediná zcela přesnou metodou pro zjištění vlhkosti měřeného materiálu. Měření je však destruktivní a lze jej provést pouze laboratorně z odebraného vzorku z místa měření.

Měření vlhkosti zdiva a podlah


Měření těsnosti střešních plášťů

CM měření vlhkosti podlah

Dlouhodobé měření vlhkosti a teploty

Štítky:, ,