Pro stanovení stupně zatečení do souvrství podlahy s tepelnou izolací využíváme přístroj T3000 od firmy Trotec se sondami, které umožňují zaměření vlhkosti na spodní straně souvrství.

Měření se provádí v nově vytvořených otvorech nebo v dilatacích mezi stěnou a podlahou.

Stupeň zatečení je pak uváděn v jednotkách digits, pro které je stanovena tabulka s mezními hodnotami jednotlivých stupňů zatečení.

V rámci měření vlhkosti podlah je prováděno zaměření i vlhkosti přilehlého svislého zdiva, které v případě zateklé podlahy nasává kapilárním vzlínáním vlhkost z zasažené podlahy.

Následně je zvýšená vlhkost zdiva spojena s tvorbou plísní, která prorůstá do hlubších částí zdiva.

V případě, že u Vás došlo k havárii vody nebo k zatečení, doporučujeme vždy provést měření vlhkosti konstrukcí podlah, neboť zvýšená zabudovaná vlhkost může potencionálně znamenat zhoršení stavu celého Vašeho domu, popřípadě bytu.