ATP HEAT - Reference

V prostorách rodinného domu došlo k havárii na rozvodu vody a k následnému zatečení do konstrukce podlah s tepelnou izolací. Zde se voda dále roztékala po celé základové desce. Následně docházelo ke vzlínání vlhkosti do přilehlého svislého zdiva se sendvičovou konstrukcí.

Nejzávažnějším problémem je přímý kontakt vody se základovými dřevěnými KVH hranoly. Ačkoliv tyto jsou impregnovány, nebo je použito dřeva s větší odolností proti vodě v žádném případě nejsou odolné k dlouhodobému působení vody