Stavební čistička vzduchu TAC 1500

Stavební čistička vzduchu TAC 1500

550 

Max. podtlak: 940 Pa
Výkon [kW]: 0,175
Proud [A]: 1,4

Elektrická přípojka / připojovací kabel: Vidlice s ochranným kontaktem (CEE 7/7) / pryžový kabel (H05RN-F), délka 3 m
Přípojka dopravní hadice vzduchu Ø: 200 mm (strana sání a výfuku)
Hladina zvuku (vzdálenost 1 m): 61 dB (A)
Rozměry (D x Š x V): 705 x 362 x 377 mm
Hmotnost (celá): 22 kg

Filtr G4: 338 Kč/ks (bez DPH)
Filtr plisovaný F7: 887 Kč/ks (bez DPH)
Filtr rukávový F7: 460 Kč/ks (bez DPH)
Filtr H13: 2430 Kč/ks (bez DPH)

Kategorie:

Popis

Třída prachu (podle normy DIN EN 60335-2-69): Třída prachu H (propustnost ≤ 0,005 %) pro látky s mezními hodnotami expozice na pracovišti ≤ 0,1 mg/m³, karcinogenní nebezpečné látky podle nařízení o nebezpečných látkách §11, TRGS 905, resp. 906, homologováno k sanaci azbestu v souladu s TRGS 519

Maximální množství vzduchu v nepřerušeném proudu bez filtru: 1 000 m³/hod.
Doporučené množství vzduchu pro třídu prachu H: 500 m3/hod.