Při dlouhodobém úniku vody z netěsného spoje na rozvodu vody docházelo k roztékání vody po stropní betonové desce. Po zatečení podlah dochází ke kapilárnímu vzlínání vlhkosti do přilehlého zdiva a tvorbě plísní. V rámci vysoušení prostor jsou instalovány kondenzační odvlhčovače, s možností o doplnění kondenzátovými čerpadly pro odvod vlhkosti do odpadu. Proces vysoušení se tak stává kompletně automatický bez nutnosti obsluhy. Postup vysoušení je monitorován kontrolním měřením v odstupu cca. 7 – 10 dní. Konstrukce podlah je možné vysoušet podtlakově za použití štěrbinových adaptérů. Zcela tak odpadá nutnost demontáže povrchů a vrtání konstrukcí podlah. Celková doba vysoušení u takto vodou zasaženého bytu je 10 – 14 dní. Cena závisí na stupni zatečení, skladbě podlahy a podlahové ploše.

V případě, že došlo k zatečení nabízíme službu, zaměření vlhkosti, včetně přípravy kompletní dokumentace pro vyřízení u Vaší pojišťovny.