ATP HEAT - Reference

Pro vysušení stavebních konstrukcí s dutinami, nebo tepelnou izolací je nutná instalace technologie cirkulačních tlakových boxů, zapojených v režimu přetlakovém. Pro odvod nahromaděné vlhkosti je nutná instalace technologie kondenzačních odvlhčovačů. V rámci instalace přístrojů je nutná částečná demontáž zdvojených podlah a vyjmutí dřevovláknitých desek.

Instalací vysoušecí techniky dojde k eliminaci možného dalšího vzniku plísní a choroboplodných zárodků hub a tím i zabránění následných škod spojených s likvidací kontaminovaných stavebních konstrukcí a jejich následnou nákladnou sanací.

Po ukončení vysoušení vlhkost betonové stropní desky ve všech měřených bodech dosahuje hodnot do 5 % hmotnostní vlhkosti (měřeno elektronicky kapacitně). Všechny naměřené hodnoty vlhkosti splňují kritéria normy ČSN 74 4505, ČSN 73 0610 a je potvrzeno kompletní vysušení. Stačí opětovné doskládání nášlapných desek podlah a prostor opět plně provozuschopný.