Měření prašnosti a koncentrace formaldehydu

Využívá přesného měřiče částic PC220. S přesností měření 0,3 do 10 μm. Detekuje velikost frakcí a koncentrace vzdušných částic. Zároveň přístroj umožňuje detekovat koncentrace karcinogenního formaldehydu, výchozí látky mnoha průmyslových výrobků, od laků a barev přes lepidla a pojiva po konzervační látky.
Vhodné pro posuzování možných zdravotních rizik na pracovišti.

Čistička vzduchu TAC 750 E

Pro přestavby, renovace nebo sanace. Uplatňuje se tam, kde se staví a může rychle dojít k zatížení vzduchu prachovými částicemi, které ohrožují zdraví pracovníků nebo obyvatel a mohou znečistit sousední prostory. Vhodné pro všechna řemesla, kde dochází činností ke zvýšení prašnosti a tím pádem i k znečištění prostor, kde je práce prováděna.

Čistička vzduchu TAC 1500

Profesionální čistička vzduchu s výstupním množství vzduchu 1 000 m³/h. S možností napojení výstupní hadice 7,6m a odvodu vzduchu mimo čištěné prostory a tím k eliminaci víření dalšího prachu. Umožňuje čištění vzduchu v širokém spektru filtrace. Nepostradatelná při:

  • stavby a rekonstrukce
  • sanace škod způsobených vodou
  • sanace škod způsobených požárem
  • sanace plísní
  • sanace azbestu
  • tryskání
  • udržování čistého vzduchu v prostorách se zvýšeným požadavkem na čistotu vzduchu

V SOUČASNÉ DOBĚ NEDOSTUPNÉ

Ukázky z realizací