Vysoušení podlah po zatečení

Vysoušení podlah po zatečení2019-11-22T09:31:37+02:00

Technologie vysoušení

Technologie vysoušení podlah s tepelnou izolací s využitím cirkulačních tlakových boxů – vysoušečů je založena pouze na lokálním navrtání zateklých stavebních konstrukcí. Zcela odpadá problém s vybouráváním betonových nebo anhydritových potěrů a výměnou navlhlé izolace.Tepelnou izolací rozumíme minerální vatu, polystyren, extrudovaný polystyren, polystyrenbeton, pěnobeton nebo různé druhy stavebních zásypů (keramické, škvárové…).

Vysoušení bez nutnosti vrtání podlah

V případě vysoušení menších ploch podlah je možné použití štěrbinových adaptérů, které se osazují do dilatací mezi stěnou a podlahou. Zcela tak odpadá nutnost vrtání podlah. V rámci podtlakového způsobu vysoušení je možné dodatečné filtrování vzduchu až na velikost spor plísní a baktérií. Tento způsob je vhodný při vysoušení prostor se zvýšenou pozorností na čistotu vzduchu jako jsou nemocnice, laboratoře, školy, školky…

Došlo u Vás k vodovodní havárii a nevíte si rady?

  • Zavolejte nám a náš technik bezodkladně přijede na místo havárie, provede potřebná měření vlhkosti a to nejen povrchová měření, ale hlavně ve stavebních konstrukcích.
  • Na základě výsledků měření technik navrhne odpovídající způsob vysoušení a zároveň zajistí vyhotovení podkladů pro likvidaci pojistné události.
  • Ještě tentýž den, nebo den následující jsou instalovány vysoušecí přístroje a je zahájeno optimální vysoušení prostor.
  • Po ukončení vysoušení jsou doplněny podklady pro vyřízení pojistné události a podklady jsou předány zákazníkovi, nebo přímo na pojišťovnu.