Poradenství

Poradenství2019-11-22T09:33:52+02:00

Navrhujeme funkční řešení

Zabýváme se poradenstvím ve všech případech týkajících se havárií vody, zatečení i dlouhodobého zatékání do prostor staveb, domů a bytů.

Zjišťujeme příčiny tvorby plísní a navrhujeme opatření k jejich likvidaci.

Provádíme poradenství při řešení zamezení tvorby koroze.

Připravíme Vás na neočekávatelné

V rámci zimních opatření na stavbách zajišťujeme výpočet tepelného výkonu topidel k temperování staveb, včetně zajištění temperování.

Na základě stále se zhoršující kvality vzduchu provádíme měření koncentrace emisí v obytných a pracovních prostorách. Umíme zaměřit částice až do velikosti PM2,5 (0,3 µm). V rámci diagnostiky zaměřujeme i koncentrace oxidu uhličitého a koncentrace plynu karcinogenního formaldehydu.