Vysoušení  podlah s přítomností vody v konstrukci podlahy

V případech, kdy je měřením detekováno větší množství volně stojící vody v konstrukci podlahy je nejúčinnější způsob vysušení instalací kombinace cirkulačního tlakového boxu se separátorem vody. Zapojení takové sestavy je vždy nutné v podtlakovém režimu.

Kombinace cirkulačního tlakového boxu a separátoru vody

Cirkulační tlakový box a separátor vody jsou plně kompatibilní a automaticky vodu odsávají, přečerpávají do odpadu (například vany) a prosoušení skladbu podlahy. Separátor je dvojnásobně jištěn proti přetečení dvěma instalovanými plováky. Nemůže tak dojít k nechtěnému opětovnému zatečení vody do vysoušené konstrukce podlahy.

Monitorování stavu vlhkosti v průběhu vysoušení

V průběhu vysoušecího procesu je stav vlhkosti vysoušených konstrukcí monitorován. Na základě výsledků měření je stanoven další postup prací. O průběhu vysoušení je vedená fotodokumentace jednotlivých měření s přiloženým měřícím listem.

Měření spotřeby elektrické energie v rámci procesu vysoušení

Po ukončení vysoušení je předán protokol o spotřebě elektrické energie. Tento doklad slouží jako podklad pro vyplacení pojistné částky v případě řešení vysoušení jako pojistné události.

V případě, že se u Vás stala vodovodní havárie, určitě volejte na naší bezplatnou telefonní linku, nebo nám napište.

My se Vám obratem ozveme, zkonzultujeme nebo k Vám rovnou pošleme technika k provedení obhlídky.