Realizované vysoušení komerčních prostor Liberec, kde došlo k zatečení vlivem havárie vody.

V rámci rychlého nasazení vysoušecí techniky bylo možné ponechání sádrokartonových podhledů bez demontáže. Současně proběhlo vysušení betonových podlah.

Celková doba vysoušení 5 dní.