Dýmová zkouška jako účinná metoda ke zjištění netěsností střech

Dýmová zkouška je prováděna tlakovým dýmovým generátorem FS 200. Do souvrství střešního pláště je pod tlakem vháněn obarvený plyn, který v místě defektu uniká nad krytinu a místo defektu označuje vystupujícím dýmem.

Úspěšnost zkoušky je závislá na povětrnostní situaci. Rychlost větru by neměla převyšovat hranici 10 km/h.

K provedení zkoušky stačí pouze provedení otvoru do střešního pláště

V rámci prací je nutné provedení vstupních otvorů do střešního pláště, jimiž je do konstrukce pod tlakem vháněn obarvený plyn.

Počet otvorů závisí na rozloze a skladbě střechy. Obecně platí, že jedním vstupním otvorem lze diagnostikovat 50-100 m2 plochy střechy.

Výsledky dýmové zkoušky je nutné i správně interpretovat

Zkušený technik, provádějící zkoušku, Vám pomůže s vysvětlením výsledků dýmové zkoušky.

Ne vždy unikající plyn znamená defekt střešního pláště. Vzhledem k vysoké účinnosti tlakového generátoru FS 200, dochází mnohdy až k masivním únikům přes různá oplechování, římsy a odvodňovací prvky střech. V případě technických otvorů, popřípadě trhlin stavebního materiálu je možné  proniknutí plynu i do prostor pod střechou.

Používaný obarvený plyn je zdravotně nezávadný a po odvětrání nezanechává žádné stopy.

V případě, že máte podezření na netěsnost střešního pláště, určitě volejte na naší bezplatnou telefonní linku, nebo nám napište.

My se Vám obratem ozveme, zkonzultujeme nebo k Vám rovnou pošleme technika k provedení obhlídky.