Dýmová zkouška těsnosti střešního pláště komerčního objektu Mělník

Lokalizace závady na střešním plášti lze provést kouřovou zkouškou těsnosti. Metoda spočívá v natlačení obarveného plynu do skladby střechy. V místě poruchy pak dochází k úniku dýmu, který lze zpozorovat i okem.

Pro lokalizaci se používá dýmový generátor, který obsahuje i tlakový box, kterým lze plyn do souvrství střechy natlačit.

Spolehlivé zjištění různých drobných závad

V mnohých případech nejsou defekty vůbec patrné a dojde k jejich objevení až použitím dýmové zkoušky. Jedná se převážně o různé drobné sekance a poškození, vzniklá při dodatečných montážích na střeše. Jsou známé případy, kdy montér dodavatelské firmy měl v podrážce zapíchnutou ocelovou šponu a každým svým pohybem po střeše prováděl nevědomky vpichy do izolačního pláště.