Vysoušení cementové nebo anhydritové Mazaniny koupelen a sociálních zařízení

V prostorách koupelen a toalet stále více řešíme s ohledem na rychlost výstavby vlhkost vylitých cementových a anhydritových mazanin. Hlavně z důvodu aplikace hydroizolačních nátěrů, vyžadujících odpovídající vlhkost podkladu.

Bez vysušení na požadovanou vlhkost hrozí významné riziko “odfouknutí” dlažeb a tím i nutnost opětovného vybourání a nová pokládka dlažeb. Velkým strašákem bývá doba, po které se nevysušení podkladu projeví. Doba, po které se vady začnou objevovat může být půl až rok po provedení pokládky. To už bývají stavby předány a je nutné provedení oprav v již zabydleném bytě. Což znamená odstavení koupelen a toalet z provozu, hluková a prašná zátěž obydlené bytové jednotky.

Proč nefunguje přirozené vysoušení?

V prostorách nově vznikajících bytových a občanských staveb bývají sociální zařízení umístěn tak, že neumožňuje provětrávání otevřenými okny a tím nemůže docházet k procesu vysoušení v uspokojivém časovém rámci.

Znamená to, že ačkoliv ostatní prostory staveb bývají s úspěchem vysoušeny pouze za využití větrání, popřípadě s podporou temperování, tak v prostorách sociálních zařízení bývá cirkulace vzduchu nedostatečná a vzniká problém s pomalým průběhem sušících procesů.

Řešením je instalace odvlhčovače a podlahového ventilátoru

Tato nerozlučná dvojice zajistí výrazné zkrácení doby vysoušení. A umožní tak provedení následných prací v požadovaném termínu.

Výhodou tohoto setu je i mírné temperování vysoušeného prostoru, což opět vede k urychlení vysoušecího procesu.

garance vysušení v nejkratší době

V případě objednání vysoušení od naší firmy, zákazník obdrží protokol s potvrzením vysušení na požadovanou hodnotu vlhkosti. Zároveň v průběhu vysoušení jsou prováděna kontrolní měření, umožňující kontrolu nad celým procesem vysoušení. Opět s výstupem měřícího protokolu s fotodokumentací prováděných měření.

Přítomnost dodávky atp heat na stavbě

znamená garanci vysoušení bez rizika vzniku následných škod způsobených nedostatečným vysušením.

V případě, že řešíte optimalizaci stavebních procesů, určitě volejte na naší bezplatnou telefonní linku, nebo nám napište.

My se Vám obratem ozveme, zkonzultujeme nebo k Vám rovnou pošleme technika k provedení obhlídky.