Řešení vysoušení zatečení do konstrukcí podlah s tepelnou izolací bez nutnosti vrtání podlah. Podtlakový způsob vysoušení je možné v případech lokálního zatečení. Zároveň je možné využití v prostorách chodeb a dalších prostor s šířkou do cca. 3 metrů.

Vlhkost z konstrukce podlahy je odsávána tlakovými boxy (turbínami) přes dilatační adaptéry a následně odebírána kondenzačními odvlhčovači.