V prostorách rodinného domu došlo k havárii na rozvodu vody a k následnému zatečení do konstrukce podlah s tepelnou izolací. Zde se voda dále roztékala po celé základové desce. Následně docházelo ke vzlínání vlhkosti do přilehlého svislého zdiva se sendvičovou konstrukcí.

Nejzávažnějším problémem je přímý kontakt vody se základovými dřevěnými KVH hranoly. Ačkoliv tyto jsou impregnovány, nebo je použito dřeva s větší odolností proti vodě v žádném případě nejsou odolné k dlouhodobému působení vody. Velkým rizikem je tvorba plísní a hlavně dřevokazných hub, které mohou stavbu kompletně poškodit. Největším nepřítelem je dřevomorka, kterou je stále v některých částech Evropy při jejím výskytu nutno hlásit příslušným úřadům.

K eliminaci možných problémů je vždy nutné provedení kvalifikovaného způsobu sanace. Technologie cirkulačních tlakových boxů umožňuje bezezbytkové vysušení konstrukcí podlah. Pro zdivo platí, že pokud se jedná o dřevostavbu a došlo k zavlhnutí vnitřní izolace, tak je třeba izolaci vyjmout.