Řešení dlouhodobého pronikání vlhkosti do konstrukce zelené pochozí terasy, které se projevovalo pronikáním vlhkosti do prostor pod terasou.

Prováděcí firma zajišťovala kompletní odstranění zeleného pásu, včetně  opravy defektu hydroizolačního pásu.

Naše zadání bylo vysušení celé konstrukce pod hydroizolačním pásem s odčerpáním volně stojící vody.

V součinnosti s prováděcí, popřípadě izolatérskou firmu jsou instalovány vysoušecí sondy v předem daném rastru. Následně je instalována technologie cirkulačních tlakových boxů v kombinaci přetlakového a podtlakového režimu. Doba vysoušení odpovídá zaměřené vlhkosti a stanovena na základě měření naším technikem. V průběhu vysoušení jsou prováděna kontrolní hygrometrická měření, na základě nichž se dále upřesňuje doba vysoušení.