V průběhu jarních měsíců je stále potřeba vytápění prostor stavby, i když denní venkovní teploty odpovídají letnímu průměru.

Příkladem jsou aplikace nátěrů podlah, které vyžadují odpovídající minimální teplotu betonového podkladu.

Nepřímotopná naftová topidla ohřívají vzduch mimo vytápěný prostor. Prostory jsou pak vytápěny pouze čistým ohřátým vzduchem. Veškeré spaliny, které topidlo produkuje tak neznečišťují vnitřní prostory stavby.