Při rekonstrukci zelené terasy vznikl defekt, kterým docházelo k vnikání vody do konstrukce terasy. Následně pronikání vlhkosti do zdiva prostoru garáže pod terasou.

Po opravě defektu bylo nutné souvrství konstrukce terasy vysušit. Pro vysušení byla zvolena metoda nuceného přetlakového provětrávání se spodní instalací. Tato metoda umožňuje kompletní vysušení, přičemž nahromaděná voda v konstrukci je vytlačována do odvětrávacích otvorů a je nutné ji chytat do sběrných nádrží. V rámci instalace je vrtána železobetonová stropní deska, kde je důraz kladen na správné provedení. Zároveň však odpadává nutnost zaizolovávání sušících otvorů do hydroizolační fólie při horní instalaci.