Vysoušení historických kleneb se zásypy po zatečení vody

Při vysoušení historických klenbových stropů se zásypy je nutné navrtání stropů v daném rastru až po schválení statikem a případně institucí potvrzující zásah do historického zdiva.

Technické vysoušení je realizováno technologií cirkulačních tlakových boxů v kombinaci s kondenzačními odvlhčovači s odpovídajícím odvlhčovacím výkonem. Odvlhčovače jsou standardně osazovány interními kondenzačními čerpadly, která zabezpečuji automatický odvod kondenzátu do odpadu.

Vzhledem k zabezpečení přístrojů tepelnými pojistkami a pravidelně prováděné revizi strojů je možné ponechání strojů v plně automatickém režimu.

V průběhu vysoušení je prováděno měření stupně vysušení

Interval jednotlivých měření je stanoven na základě typu klenby a stupně zatečení. Po ukončení vysoušení je předán protokol s potvrzením stupně vysušení a protokol o spotřebě elektrické energie. Doba vysoušení je vždy delší než u nového zdiva. Orientačně se pohybuje v rozmezí 4-8 týdnů.

V případě, že se u Vás stala vodovodní havárie, určitě volejte na naší bezplatnou telefonní linku, nebo nám napište.

My se Vám obratem ozveme, zkonzultujeme nebo k Vám rovnou pošleme technika k provedení obhlídky.