Po protečení vody stropem a zasažení sádrokartonového podhledu je vždy nutná rychlost řešení. Do 72 hodin od zatečení je možné v 90% případů sádrokartony zachránit a není třeba jejich demontáž. Výrazně tím odpadá nutnost jakýchkoliv stavebních zásahů a tím i znečištění prostor. Včasnou instalací také dochází k eliminaci vzniku plísní v mezistropním prostoru.

V rámci vysoušení jsou využity prostupy pro osvětlení, vzduchotechniku… V případě nutnosti je potřeba navrtat otvory, které jsou následně možné uzavřít s minimálním zatížením prostor prachem a znečištěním.

V případě, že u Vás došlo k havárii vody nebo k zatečení do sádrokartonového podhledu, doporučujeme vždy vysoušení, neboť povrchové vysušení pouze pohledové části nemusí korespondovat se zvýšenou zabudovanou vlhkostí, která může vést k tvorbě plísní a  může potencionálně znamenat zhoršení stavu celé Vaší nemovitosti.